Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Anna Herdzik

Mora trahit periculum.

Zwłoka pociąga za sobą niebezpieczeństwo.

Zakres terytorialny

Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, który obejmuje:

 

miasto Zielona Góra

gminy: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór

 

 

Niniejsze strony maja charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarie